หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ ชมรมครูเก่าฯ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ประชุมเสวนา "การปฏิรูปการจัดการศึกษาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 ณ ต้นซุงรีสอร์ท จังหวัดนครนายก